Allmänmedåkare biski uppdatering

Som allmänmedåkare får man agera medåkare till alla som har det behovet. Utbildningen för allmänmedåkare är samma som skidlärarutbildningens första 4 dagar. Kravet på en allmänmedåkare är betydligt större än på en medåkare då denna ska klara av att åka med olika åkare med olika behov och anpassning i alla backar upp till och med röd lutning. En allmänmedåkare får inte utfärda licenser. Denna licens är giltig i 3 år. Om allmänmedåkaren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en biski i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Uppdateringen innefattar dag 3 och 4 på skidlärarutbildningen. I utbildningspriset ingår löner till instruktörerna och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass.

Kursinnehåll

Som allmänmedåkare får man agera medåkare till alla som har det behovet. Utbildningen för allmänmedåkare är samma som skidlärarutbildningens första 4 dagar. Kravet på en allmänmedåkare är betydligt större än på en medåkare då denna ska klara av att åka med olika åkare med olika behov och anpassning i alla backar upp till och med röd lutning. En allmänmedåkare får inte utfärda licenser. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 2
  • Förkunskaper: Allmänmedåkare biski
  • Kursmål: Denna licens är giltig i 3 år. Om allmänmedåkaren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en biski i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Uppdateringen innefattar dag 3 och 4 på skidlärarutbildningen.
  • Kursavgift exkl moms: 2.025 kr
    Kursavgift inkl moms: 2.531 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<