Kursledarkurs skicart biski

Beskrivning

Kursinnehåll

Kursen är till för dig som vill bli Svenska Skidanläggningars kursledare på instruktörs och allmänmedåkarutbildning för biski och skicart. Efter avslutad utbildning kommer du att ingå i Svenska Skidanläggnings kursledargrupp och få möjlighet att utbilda instruktörer och allmänmedåkare på biski och skicart. Observera att du bara kan bli kursledare för ett redskap i taget under ett kurstillfälle. Har du instruktörslicens för både skicart och biski får du välja vilket redskap du vill utbilda dig som kursledare för. För att behålla din kursledarbehörighet skall du medverka vid ett uppdateringstillfälle vart annat år, dessa tillfällen inträffar i regel på hösten inför säsongen under en eller två dagar. Kursen startar på fredagen samling inomhus kl.18.00 och avslutas kl. 16.00 på söndagen.

Kursfakta

  • Kurslängd: 3
  • Förkunskaper: Förkunskap till kursledarkursen är följande två alternativ (för att vara behörig till kursen ska du uppfylla alla förkunskaper på antigen alternativ 1 eller alternativ 2. Alternativ 1* A, Svensk Skidlärarexamen alpint. B, Funktionell skidåknings instruktör med aktuell licens för antigen biski eller skicart. C, Arbetat minst 60 timmar med aktuellt redskap inom de senaste 3 åren. Alternativ 2* A, Svenska Skidanläggningar (SLAO) godkänd skidor instruktör steg 4 eller motsvarande (ex. Friluftsfrämjandet steg 4 m.fl.) B, Rekommendation från skidskola, skidklubb, annan organisation som kan verifiera god färdighet i ledarskap och skidåkning. C, Funktionell skidåknings instruktör med aktuell licens för antigen biski eller skicart. D, Arbetat minst 60 timmar med aktuellt redskap inom de senaste 3 åren. *Deltagaren ska uppfylla samtliga punkter A, B och C i alternativ 1 eller samtliga punkter A, B, C och D i alternativ 2 för att vara behörig att gå kursen.
  • Kursmål: Efter avslutad utbildning kommer du att ingå i Svenska Skidanläggnings kursledargrupp och få möjlighet att utbilda instruktörer och allmänmedåkare på biski och skicart.
  • Kursavgift exkl moms: 2.575 kr
    Kursavgift inkl moms: 3.219 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<