Skidinstruktörsutbildning biski uppdatering

En skidlärare har kunskap att utbilda och licensiera biskiåkare och biskiåkare tillsammans med medåkare. En skidlärare har också kunskap att på ett pedagogiskt och positivt sätt lära åkare med särskilda behov att åka skicart, samt att hitta den rätta anpassningslösningen till varje enskild åkare. Denna licens är giltig i 3 år. Om skidläraren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en biski i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Uppdateringen innefattar dag 5 och 6 på skidlärarutbildningen. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass.

Kursinnehåll

En skidlärare har kunskap att utbilda och licensiera biskiåkare och biskiåkare tillsammans med medåkare. En skidlärare har också kunskap att på ett pedagogiskt och positivt sätt lära åkare med särskilda behov att åka skicart, samt att hitta den rätta anpassningslösningen till varje enskild åkare. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 2
  • Förkunskaper: Skidinstruktörsutbildning biski
  • Kursmål: Denna licens är giltig i 3 år. Om skidläraren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en biski i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Uppdateringen innefattar dag 5 och 6 på skidlärarutbildningen.
  • Kursavgift exkl moms: 2.025 kr
    Kursavgift inkl moms: 2.531 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<