Skidinstruktörsutbildning biski

För skidlärare som vill använda sig av hjälpmedlet biski i sin skidundervisning för personer med speciella behov. Biski kräver licens för att få hanteras i svenska backar. Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra biski i alla för biski godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare. Praktik prioriteras – vi är i backen hela dagarna där vi jobbar i par som växelvis står bakom, växelvis sitter i biskin. Kursen börjar med en träff kvällen innan utbildningsstart. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursinnehåll

För skidlärare som vill använda sig av hjälpmedlet biski i sin skidundervisning för personer med speciella behov. Biski kräver licens för att få hanteras i svenska backar. Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra biski i alla för biski godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare. Praktik prioriteras – vi är i backen hela dagarna där vi jobbar i par som växelvis står bakom, växelvis sitter i biskin. Kursen börjar med en träff kvällen innan utbildningsstart. Denna licens är giltig i 3 år. Sedan behövs kursen Instruktörsutbildning biski uppdatering, eller om skidläraren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en biski i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 6
  • Förkunskaper: Skidinstruktörsutbildning motsvarande SLAO steg 1
  • Kursmål: Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra biski i alla för biski godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare
  • Kursavgift exkl moms: 6.450 kr
    Kursavgift inkl moms: 8.063 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<