Skidinstruktörsutbildning sitski

Under utbildningens tre dagar varvar vi skidåkning med teori, vilket innebär att du kommer att vistas både i skidbacken och i lektionssalen. Det vi går igenom i teorin testas i praktiken. Efter godkänd utbildning, behärskar du grunderna i sitskiåkning, kan på ett tillfredställande sätt anpassa utrustningen efter elevens särskilda behov samt undervisa sitskiåkare upp till blå nivå. Efter godkänd utbildning, behärskar du grunderna i sitskiåkning, kan på ett tillfredställande sätt anpassa utrustningen efter elevens särskilda behov samt undervisa sitskiåkare upp till blå nivå. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass.

Kursinnehåll

Under utbildningens tre dagar varvar vi skidåkning med teori, vilket innebär att du kommer att vistas både i skidbacken och i lektionssalen. Det vi går igenom i teorin testas i praktiken. Efter godkänd utbildning, behärskar du grunderna i sitskiåkning, kan på ett tillfredsställande sätt anpassa utrustningen efter elevens särskilda behov samt undervisa sitskiåkare upp till blå nivå. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 3
  • Förkunskaper: Skidinstruktörsutbildning motsvarande SLAO steg 1 prioriteras*
  • Kursmål: Efter godkänd utbildning, behärskar du grunderna i sitskiåkning, kan på ett tillfredställande sätt anpassa utrustningen efter elevens särskilda behov samt undervisa sitskiåkare upp till blå nivå
  • Kursavgift exkl moms: 4.275 kr
    Kursavgift inkl moms: 5.344 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<