Skidinstruktörsutbildning skicart

För skidlärare som vill använda sig av hjälpmedlet skicart i sin skidundervisning för personer med speciella behov. Skicart kräver licens för att få hanteras i svenska backar. Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra skicart i alla för skicart godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare. Praktik prioriteras – vi är i backen hela dagarna där vi jobbar i par som växelvis står bakom, växelvis sitter i skicarten. Kursen börjar med en kvällsträff kvällen innan utbildningsstart. Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra skicart i alla för skicart godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass.

Kursinnehåll

För skidlärare som vill använda sig av hjälpmedlet skicart i sin skidundervisning för personer med speciella behov. Skicart kräver licens för att få hanteras i svenska backar. Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra skicart i alla för skicart godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare. Praktik prioriteras – vi är i backen hela dagarna där vi jobbar i par som växelvis står bakom, växelvis sitter i skicarten. Kursen börjar med en träff kvällen innan utbildningsstart. Denna licens är giltig i 3 år. Sedan behövs kursen Instruktörsutbildning skicart uppdatering, eller om skidläraren kan uppvisa att han/hon varit verksam på snö bakom en skicart i 60 timmar under de första 3 åren förlängs giltighetstiden till 5 år. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 6
  • Förkunskaper: Skidinstruktörsutbildning motsvarande SLAO steg 1
  • Kursmål: Efter godkänd utbildning erhåller du en instruktörslicens som ger dig rätt att framföra skicart i alla för skicart godkända nedfarter, samt att licensiera åkare och åkare tillsammans med medåkare
  • Kursavgift exkl moms: 6.450 kr
    Kursavgift inkl moms: 8.063 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<