Liftskötare Steg 2

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen, steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan stegen krävs minst två månader praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursmål: Reparation, växellåda tillsyn, säkerhetssystem, elkännedom, BFS, säkerhetsplan, juridik m m. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för log och mat tillkommer.

Kursinnehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursens delar: reparation, växellåda tillsyn, säkerhetssystem, elkännedom, BFS, säkerhetsplan, juridik mm. Boende och mat ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 3
  • Förkunskaper: Genomförd Steg 1 eller motsvarande.
  • Kursmål: Reparation, växellåda tillsyn, säkerhetssystem, elkännedom, BFS, säkerhetsplan, juridik m m.
  • Kursavgift exkl moms: 4.575 kr
    Kursavgift inkl moms: 5.719 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<