Lifttekniker Steg 3

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen, steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan stegen krävs minst två månader praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursmål: Stollift – även kopplingsbar, Arbetsmiljölagen, flytt av gamla liftar, nybyggnation, upphandlingsnormer, åkband, fortlöpande tillsyn m m. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass. Boende och mat tillkommer. Vi återkommer med förslag på boende och mat i god tid innan utbildningstart.

Kursinnehåll

Allt större krav ställs på handhavande, behörighet och kompetens inom branschen. Det här är en utbildning som har blivit populär och ger mycket värdefull erfarenhet för dig som ska arbeta med liftar. Utbildningen består av tre steg. Steg 1 motsvarar den tidigare liftskötarutbildningen. Steg 2 är en fördjupning som går in mer på skötsel och reparation av liftar. Steg 3 innehåller moment som ombyggnation, stolliftar, flytt av liftar, tips vid upphandling m m. Mellan stegen krävs minst två månaders praktik. Om du tidigare genomfört SLAOs liftskötarutbildning eller har motsvarande kunskap kan du gå direkt på steg 2. Efter avslutat steg 3 kan du kalla dig lifttekniker. Kursens delar: stollift (även kopplingsbar), arbetsmiljölagen, flytt av gamla liftar, nybyggnation, upphandlingsnormer, åkband, fortlöpande tillsyn mm. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset. Vi återkommer med ett alternartiv för boende i god tid innan utbildningsstart.

Kursfakta

  • Kurslängd: 3
  • Förkunskaper: Genomförd Steg 2 eller motsvarande.
  • Kursmål: Stollift – även kopplingsbar, Arbetsmiljölagen, flytt av gamla liftar, nybyggnation, upphandlingsnormer, åkband, fortlöpande tillsyn m m.
  • Kursavgift exkl moms: 4.575 kr
    Kursavgift inkl moms: 5.719 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<