Mastcertifikat

Arbete på höjd, mastarbete/kamraträddning enligt AFS 2000:6. – Vad är ett fall? Vad är ett fallskydd? När och hur skall fallskydd användas? Vi går igenom lagar och regler som gäller både arbetsgivare och arbetstagare. Utdrag ur AFS 2000:6 och innehåll i utbildningen ”Normer och lagar för arbetsgivare och arbetstagare, behörighet för att vistas i mast, arbetets risker, personlig skyddsutrustning, fallskyddsutrustning, fallförhindrande utrustning, stödutrustning. räddning av nödställd, första hjälpen/suspension trauma, ergonomi, arbetsplanering, kommunikation, hissning av materiel, klättertekniker (fasta och mobila fallskydd), ankare, knopar, höjdtest, teoretiskt prov”. Utbildningen genomförs på Brandorama Helsingborg, Räddningsskolan Sandö eller hos kund med tillgång till mast. Utförs alltid med 2 instruktörer. Examinationsform Teoretiskt samt praktiskt prov. Arbetskläder, skyddsskor/kängor, handskar skall medtagas av deltagare. Godkänd PFPE (Personal Fall Protection Equipment) som medtages av deltagare får användas. Procurator har med PFPE för samtliga deltagare. Om godkänd hjälm (EN397) behöver lånas meddelas detta vid bokning. Certifikat: Kursbevis fås efter genomgången utbildning med godkänt resultat. Utdrag ur AFS 2000:6 och innehåll i utbildningen ”Normer och lagar för arbetsgivare och arbetstagare, behörighet för att vistas i mast, arbetets risker, personlig skyddsutrustning, fallskyddsutrustning, fallförhindrande utrustning, stödutrustning. räddning av nödställd, första hjälpen/suspension trauma, ergonomi, arbetsplanering, kommunikation, hissning av materiel, klättertekniker (fasta och mobila fallskydd), ankare, knopar, höjdtest, teoretiskt prov”.

Målgrupp

För personer som ska vistas och arbeta i master och på höga höjder.

Kursinnehåll

Arbete på höjd, mastarbete/kamraträddning enligt AFS 2000:6. – Vad är ett fall? Vad är ett fallskydd? När och hur skall fallskydd användas? Vi går igenom lagar och regler som gäller både arbetsgivare och arbetstagare. Utdrag ur AFS 2000:6 och innehåll i utbildningen ”Normer och lagar för arbetsgivare och arbetstagare, behörighet för att vistas i mast, arbetets risker, personlig skyddsutrustning, fallskyddsutrustning, fallförhindrande utrustning, stödutrustning. räddning av nödställd, första hjälpen/suspension trauma, ergonomi, arbetsplanering, kommunikation, hissning av materiel, klättertekniker (fasta och mobila fallskydd), ankare, knopar, höjdtest, teoretiskt prov”.

Kursfakta

  • Kurslängd: 2
  • Förkunskaper: Inga, dock krav på läkarundersökning enligt AFS 2005:6.
  • Kursmål: Utbildningen genomförs på Brandorama Helsingborg, Räddningsskolan Sandö eller hos kund med tillgång till mast. Utförs alltid med 2 instruktörer. Examinationsform Teoretiskt samt praktiskt prov. Arbetskläder, skyddsskor/kängor, handskar skall medtagas av deltagare. Godkänd PFPE (Personal Fall Protection Equipment) som medtages av deltagare får användas. Procurator har med PFPE för samtliga deltagare. Om godkänd hjälm (EN397) behöver lånas meddelas detta vid bokning. Certifikat: Kursbevis fås efter genomgången utbildning med godkänt resultat. Utdrag ur AFS 2000:6 och innehåll i utbildningen ”Normer och lagar för arbetsgivare och arbetstagare, behörighet för att vistas i mast, arbetets risker, personlig skyddsutrustning, fallskyddsutrustning, fallförhindrande utrustning, stödutrustning. räddning av nödställd, första hjälpen/suspension trauma, ergonomi, arbetsplanering, kommunikation, hissning av materiel, klättertekniker (fasta och mobila fallskydd), ankare, knopar, höjdtest, teoretiskt prov”.
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<