Terränghjuling

Terränghjulingar används nästan uteslutande som arbetsfordon. De har mycketstor framkomlighet vilket ställer höga krav på framförandet. För yrkesmässig användning av terränghjuling är utbildningsbevis ett krav. För att undgå risker med arbetet är arbetsgivaren skyldig att förvissa sig om att den anställde har den utbildning som krävs. (Arbetsmiljölagen 3 kap 3§) Utbildningen ska göras på godkänt utbildningsområde av behörig lärare. 4U i Avesta AB arrangerar yrkesutbildning enligt Arbetsmiljöverkets (AV) och Sveriges Terränghjulsutbildares Riksorganisations (STHR) utbildningsplan. Teoriutbildning, körgårdskörning samt genomgång av maskin och tillbehör. Läs mer på www.sthr.se.

Kursinnehåll

Terränghjulingar används nästan uteslutande som arbetsfordon. De har mycketstor framkomlighet vilket ställer höga krav på framförandet. För yrkesmässig användning av terränghjuling är utbildningsbevis ett krav. För att undgå risker med arbetet är arbetsgivaren skyldig att förvissa sig om att den anställde har den utbildning som krävs. (Arbetsmiljölagen 3 kap 3§) Utbildningen ska göras på godkänt utbildningsområde av behörig lärare.4U i Avesta AB arrangerar yrkesutbildning enligt Arbetsmiljöverkets (AV) och Sveriges Terränghjulsutbildares Riksorganisations (STHR) utbildningsplan.

Kursfakta

  • Kurslängd: 2
  • Förkunskaper: Inga.
  • Kursmål: Teoriutbildning, körgårdskörning samt genomgång av maskin och tillbehör. Läs mer på www.sthr.se.
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<