Åk- och liftregler

Välkommen till åkning i våra liftar och nedfarter. För din och andras trivsel och säkerhet ska du känna till nedanstående.

   LIFT:
snowflake1.jpg
Åk två och två i bygellift.
snowflake1.jpg Bär inte löst hängande halsduk, snoddar, rem och liknande som kan fastna i liften.
snowflake1.jpg Stavar ska hållas i yttre handen. Titta över inre axeln mot bygeln vid påstigning samt iaktta försiktighet så att du inte skadar liftpersonalen med stavarna.
snowflake1.jpg Snowboardåkare ska ha en fri fot i liftköfålla, vid påstigning och uppfärd med släp- eller stollift.
snowflake1.jpg Sick-sackåkning är inte tillåten vid liftuppfart.
snowflake1.jpg Åk inte gränsle på liftbygeln.
snowflake1.jpg På- och avstigning endast på anvisad plats.
snowflake1.jpg Vid fall i liftspåret – lämna det genast och åk/gå med stor försiktighet till närmaste nedfart alternativt hasa/gå ned vid sidan om liftspåret.
snowflake1.jpg Släpp aldrig liftbygeln framför en stolpe.
snowflake1.jpg Släpp alltid liftbygeln rakt under linan.
snowflake1.jpg Lämna avstigningsplatsen omgående.
snowflake1.jpg Det är inte tillåtet att avsiktligt passera över fångbordet.
snowflake1.jpg Det är inte tillåtet att vistas i området mellan avstigningsplatsen och vändhjulet.
snowflake1.jpg Person under 125 cm får inte åka stollift utan sällskap med person över 140 cm.
snowflake1.jpg Sätt inte liftstol i gungning.
snowflake1.jpg Hoppa aldrig från liftstol.
snowflake1.jpg Skräpa inte ner i lift och nedfarter.
snowflake1.jpg Utförsåkare som åker berusad avvisas.
snowflake1.jpg Kontrollavgift på 1 500 kr uttages av den som försöker åka eller åker i lift och nedfart utan innehav av giltigt skipass.
snowflake1.jpg Outnyttjad giltighetstid på skipass återbetalas ej.
snowflake1.jpg Ordinarie priser på skipass kan gälla under för- och eftersäsong även om inte alla nedfarter och liftar är åkbara. Vissa liftar kan vara stängda då kapacitetsbehov ej föreligger.
   
  NEDFART:
snowflake1.jpg Med utförsåkning avses åkning med alla typer av skidor och snowboards samt sitski och skicart för handikappade.
snowflake1.jpg Vårdslös utförsåkning kan medföra skadeståndsansvar.
snowflake1.jpg Skidanläggningen har endast ansvar enligt säkerhetsbestämmelserna under och i anslutning till liftarnas normala öppettider.
snowflake1.jpg Efter mörkrets inbrott och vid kvällsöppet är utförsåkning endast tillåtet i belysta och/eller öppna nedfarter.
snowflake1.jpg Svart-/gulrandig käpp utgör varnings- och/eller avspärrningsmarkering.
snowflake1.jpg Utförsåkning är en sport som medför vissa risker för utövaren.
snowflake1.jpg Korsade skidor i nedfart markerar olycka.
snowflake1.jpg Gör anmälan till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller nedfart.
snowflake1.jpg Åk-, snö- och väderförhållanden kan försämras så snabbt att faromoment kan uppstå även i en markerad nedfart.
snowflake1.jpg Anpassa alltid farten så varje form av hinder kan undvikas.
snowflake1.jpg Utförsåkning utanför markerad nedfart sker på eget ansvar.
snowflake1.jpg Vid s k offpiståkning kan det förekomma naturliga hinder och risker, men också av anläggningen eller annan anlagda föremål vilka ej är synliga, markerade eller skyddade.
snowflake1.jpg Åk aldrig ensam utanför markerad nedfart.
snowflake1.jpg Utförsåkning är inte tillåtet i avstängda eller avspärrade områden.
snowflake1.jpg Utförsåkning i liftspår och släpliftsgata är inte tilllåtet.
snowflake1.jpg Störtlopp är förbjudet.
snowflake1.jpg Åk inte i nysprutad kanonsnö.
snowflake1.jpg Åk inte fort över krön.
snowflake1.jpg Åk inte nära naturliga hinder och rörliga eller fasta anläggningsföremål p g a kollisionsrisken.
snowflake1.jpg Mycket lätta nedfarter och skidvägar ska betraktas som lågfartsområden.
snowflake1.jpg Bana, hopp och dylikt får ej uppföras utan tillstånd av ansvarig personal.
snowflake1.jpg Tävling och tävlingsmässig träning får ej utföras utan tillstånd av ansvarig personal.
snowflake1.jpg Tävling och tävlingsmässig träning ska ske avskilt från allmän åkning.
snowflake1.jpg Det är inte tillåtet att åka i uppsatt bana utan tillstånd.
   
  ALLMÄN SKIDSÄKERHET:
snowflake1.jpg Alla typer av skidor och blades ska ha skidbroms/skistopper. Telemarksskidor samt snowskate, snowsurfer och liknande ska ha fångrem.
snowflake1.jpg Snowboards ska ha brädbroms eller så lång fångrem att brädan kan bäras med fångremmen fäst vid ena benet.
snowflake1.jpg Stavar ska ha trugor.
snowflake1.jpg Bonk, slide och liknande sker på egen risk och är endast tillåtet på av anläggningen anvisade anordningar och föremål.
snowflake1.jpg Besikta hopp, halfpipe, rails och liknande innan du nyttjar dem.
snowflake1.jpg Skadade eller förlorade skidor och snowboards ersätts inte.
snowflake1.jpg Gående, hundar, cyklar, miniskidor av plast, pulkor, kälkar samt snöskotrar och ev andra färdmedel som ej tillhör skidanläggningen är inte tillåtna i skidanläggningarna vid någon tidpunkt under vintersäsong.
snowflake1.jpg Av säkerhetsskäl ej rekommenderade åkredskap i öppna liftar och nedfarter, liksom vilka av dessa som används för handikappskidåkning, återfinns på www.slao.se/akredskap
snowflake1.jpg Nedmontering av skyddsmadrass kan medföra polisanmälan och åkning på dessa och andra redskap är både förbjudet och livsfarligt.
snowflake1.jpg Obehöriga äger ej tillträde till skidanläggningen under icke öppettid då den är att betrakta som arbetsplats för bl a snötillverkning och snöpreparering.
snowflake1.jpg Skidanläggningens snöskotrar, pistmaskiner och andra fordon/arbetsredskap kan förekomma i nedfarterna även under öppettider.
snowflake1.jpg Håll avstånd till pistmaskin och andra arbetsredskap – säkerhetszon 25 m.
snowflake1.jpg Stillastående och klättrande utförsåkare samt snöskotrar, pistmaskiner och andra arbetsredskap förekommer vanligast i nedfarternas ytterkanter.


<