Nedfartsmarkeringar

Dessa symboler och färger anger svårighetsgrad.

 

Nedfarter
och hopp

     

 Skidvägar

 

svart

 

svår

 

röd

 

medelsvår

 

 
 

blå

 

lätt

 

 
 

grön

 

mycket lätt

 

 

Kantmarkering av nedfart – Orange käpp eller grön/röd cylinder eller dyl.
 Hur bedöms lutningen?
Det brantaste partiet med en sammanhängande horisontell längd av minst
50 meter eller flera branta partier som tillsammans upptar minst en 10-del
av totala längden, bestämmer nedfartens svårighetsgrad.


 

Grön = upp till cirka 9º lutning
Blå = upp till cirka 15º lutning
Röd = upp till cirka 25º lutning
Svart = upp till 45º lutning


Svenska bedömningen är framtagen av Naturvårdsverket, det finns ingen internationell standard.

 

<