Bli medlem

Mer än 220 skidanläggningar är medlemmar i Svenska Skidanläggningars Organisation och de har tillsammans cirka 99% av landets samlade liftkapacitet och omsättning. Ett 40-tal skidskolor är också medlemmar liksom drygt 100 associerade medlemsföretag. Det är företag som levererar allt från liftar, pistmaskiner, säkerhetsutrustningar, diverse tillbehör till produkter och tjänster för skidanläggningarnas övriga servicefunktioner. Dessutom är 15 föreningar och organisationer med, däribland Friluftsfrämjandet, Skidförbundet, Skidläkar- och Skidlärarföreningarna. 
 
Skidanläggningar
Medlemsavgift 25 kr/år, serviceavgift från 440–153 970 kr/år beroende på omsättningsstorlek.
» Kontakta SLAOs kansli för mer info.


Skidskolor
Medlemsavgift 25 kr/år, serviceavgift från 2 550–6 370 kr/år beroende på omsättningsstorlek.
» Kontakta SLAOs kansli för mer info.
 
Associerade företag
Medlemsavgift 25 kr/år, serviceavgift 6 570 kr/år. Ladda ner ansökningsblankett.
» Kontakta SLAOs kansli för mer info.

Associerat medlemskap ger tillträde till Svenska Skidanläggningars medlemsregister, branschdagar/mässor och andra medlemsträffar plus det bästa nätverket i utförsåkningsbranschen.

 
Föreningar/organisationer
Medlemsavgift 25 kr/år, serviceavgift 590 kr/år.
» Kontakta SLAOs kansli för mer info.

 


<