Säker anläggning!


Nytt försäkringskoncept för SLAOs liftmedlemmar

I samarbete med Säkra har vi tagit fram ett nytt totalkoncept på försäkringssidan som ersätter den tidigare anläggningsförsäkringen. Detta innebär bättre produkter för skidanläggningarna, med vinstdelningssystem i form av bidrag till bland annat utbildning och skadeförebyggande insatser.

Förutom den nya anläggningsförsäkringen har två nya mervärdesförsäkringar för era gäster tagits fram:

OmÅk avbeställningsförsäkring (NY) 
En ny unik försäkring gentemot gäst. Ersätter den försäkrades kostnader för bokat arrangemang om man inte kan åka på sin resa eller inte kan utnyttja hela resan.

Skidhyresförsäkring (NY)
En annan ny försäkring som ersätter stöld eller totalskada på uthyrt objekt.

Utförsåkarförsäkringen 
Precis som tidigare en unik specialförsäkring som ger ersättning i samband med olycksfall.

Läs mer om alla försäkringarna här


<