20_punkter_2020.jpg


Klicka på bilden eller här för att ladda ner publikationen som en pdf.


SLAOs 20 punkter för år 2020

Sedan försommaren 2012 har SLAO arbetat med att formera våra styrkor så att vår bransch blir redo att möta en spännande framtid kantad av utveckling, stark tillväxt och förändring. Vi vill göra den alpina skidåkningen mer tillgänglig. Vi vill att fler attraheras av skidåkning i Sverige, där vi som bransch tar ansvaret för att sänka instegströsklar. Detta blir möjligt om vi ökar professionalismen i alla led.

Resultatet av vårt gemensamma arbete presenterar vi nu i publikationen "20 punkter 2020". Kort och gott har vi där identifierat fyra strategiska utvecklingsområden som är viktiga för oss som bransch inför framtiden.

Vi har gått grundligt tillväga. Vi har genomfört en enkät bland alla våra medlemmar. Vi har haft flera workshops tillsammans. Vi har tagit reda på vad målgrupperna vill ha och tagit hjälp av de bästa och mest framstående framtidsforskare vi har i Norden. Vi har ett också nära samarbete med Visita och andra branschorganisationer.

Vi har några år på oss att realisera dessa punkter. Vi kommer att beta av dem så snabbt det går. Men en sak är säker; vi är definitivt redo att möta utmaningarna.

Du som är medlem i SLAO och vill läsa mer om processen som föregått detta resultat, kan logga in på medlemssidorna och där finna dokumentation från workshops, enkäter och möten.

Om du har frågor kring SLAOs framtidssatsning kontakta gärna SLAOs tf vd, Hans Gerremo, (mejl) eller telefon 070-13 23 95. 

<