Styrelsen, vald vid årsmötet i Bålsta,19 maj 2016

Ordförande:
Mikael Santoft (vald till 2017)

Vice ordförande:
Bo Funcke, Romme Alpin (omvald till 2018)

Övriga styrelseledamöter: 
Peter Augustsson, Järvsöbacken (omvald till 2018) 
Johan Larson, Ånnaboda Fritidscenter (vald till 2017) 
Lars Rundblom, Branäs (fyllnadsval till 2017)
Niclas Sjögren-Berg, Skistar Åre (omvald till 2018) 
Jonas Bauer, Skistar Sälen (vald till 2017)

Suppleanter:
Louise Söderlund, Isaberg (omvald till 2018)
Thomas Ringbrant, Hemavan Tärnaby (vald till 2017) 
Andreas Häggqvist, Flottsbro (omvald till 2018)
Anders Östring, Funäsdalsberget (vald till 2017)
Gustav Eriksson, Kläppen, (nyvald till 2017) 

Revisor:
Krister Pålstam, aukt.rev. Ösd

Revisorssuppleant:
Stefan Mörtberg, Tänndalen

Valberedning: 
Håkan Jakobsson, Åre(ordförande)
Anders Lampan Landgren, YouTurn
Karl-Eric Westerberg, Hovfjället

SLAO Styrelse 2016

Bålsta 20160519 SLAO-dagarna, Svenska liftanläggningars organisation. Titti Rodling, Torbjorn Lundqvist, 
Foto: Sara Strandlund

Svenska Skidanläggningars styrelse från vänster: Gustav Eriksson, Titti Rodling (vd), Thomas Ringbrant, Bo Funke, Peter Augustsson, Jonas Bauer, Niclas Sjögren-Berg, Mikael Santof (ordförande), Anders Östring, Louise Söderlund, Andreas Häggqvist, Lars Rundblom och Johan Larson.

<