Välkommen till styrelserummet

Styrelsens mötesstruktur
Styrelsen träffas fem gånger per år: mars, juni eller juli (strategimöte), september, november (budgetmöte) och maj (konstituerande möte i samband med årsmöte). Suppleanter medverkar vid strategi- och budgetmöte. Kontoret medverkar vid strategimöte. Alla möten utom års- och strategimöte förläggs till Arlanda.

Planerade möten

  • 25/11 kl 10.30-16.00, budgetmöte, Arlanda Radisson Blu Sky City
  • 7 maj, Åre, Årsmöte och branchsdag

Styrelsens dokumentation

20140929, Arlanda

Protokoll inklusive logg

Agenda

Budget 140701-141231

Utkast verksamhetsplan

Aktivitetsplan

RR 140831

BR 140831


201406, Urnatur

Protokoll

Ärendelogg

Agenda

Inbjudan

20140509, Åre

protokoll

agenda

20140311

Protokoll

Skidsverige nu och framöver

20140108

Protokoll

Agenda

Slao och framtiden

Elevers ledighet i grundskolan, rektor och lärare bestämmer

Grundskolans elever behöver kreativa lärandemiljöer

Resultatrapport per 131227

20131023, Årsmöte, Bosön

Kallelse

Dagordning årsmöte

Dagordning konstituerande möte

Slao stadgar

Nytt förslag stadgar

Kommentar till nytt förslag stadgar

Medlem - serviceavg 2013-14 ökning avgift


Konstituerande förslag 2013

Skolutflykter handlingsplan 2013

Sammandrag resultat budget Hasse

Kopia av reslutat budget Hasse

Kopia av resultat budget Carina

Valberedningens förslag 2013

Valberedningen i framtiden

Budget 2013/2014 Hasse

Årsredovisning


<