Fakta om Svenska Skidanläggningars Organisation

Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO, Svenska Liftanläggningars Organisation fram till maj 2014) är sedan 1978 liftanläggningarnas bransch- och intresseorganisation. Från 1 juli 2005 ingår även skidskolornas samarbetsorganisation SPS i SLAO. 


Enligt föreningens stadgar ska Svenska Skidanläggningars Organisation:

– arbeta för utveckling av säkerhetsfrågor kring liftar och nedfarter
– samordna ordningsfrågor, föreskrifter och åknormer
– vara rådgivande organ till medlemmar och myndigheter
– samordna utbildningsfrågor
– medverka till utveckling av utförsåkningsanläggningar

Medlemmarna har utöver stadgarna enats om att den som driver liftanläggning ansvarar för åtgärder i såväl skadeförebyggande som skadeavhjälpande syfte, både i anslutning till liftar som i anslutande markerade nedfarter, även om dessa har annan markägare.

Varje liftanläggning som är godkänd av ackrediterat kontrollorgan kan bli medlem.

Svenska Skidanläggningars Organisation har också associerade medlemmar i form av vinterturistanläggningar utan liftar samt företag som levererar produkter och tjänster till liftanläggningar. Även Friluftsfrämjandet, Skidförbundet, Skidlärar-, Skidlärarföreningen m fl.

<