Cykelpatrull

Fler och fler Bikeparks byggs på skidanläggningarna runt om i landet. För att kunna utföra första hjälpen åtgärder och göra omhändertagande när skadan är framme i Bikeparken kan du nu gå en fördjupningsutbildning som är anpassad för cykelrelaterade skador i nedfarter. Förkunskap är SLAOs första hjälpen i backen, första hjälpen i terräng eller SLAOs Skidpatrullutbildning. Kursmål: Cykelrelaterade skador, ABCD-åtgärder, buk och skallskador, ryggskador, frakturer, hypotermi, undersökning och bedömning av skadad, omhändertagande av sår, helikopter samverkan, praktisk övningar. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass. För utbild

Kursinnehåll

Fler och fler Bikeparks byggs på skidanläggningarna runt om i landet. För att kunna utföra första hjälpen åtgärder och göra omhändertagande när skadan är framme i Bikeparken kan du nu gå en fördjupningsutbildning som är anpassad för cykelrelaterade skador i nedfarter. Förkunskap är SLAOs första hjälpen i backen, första hjälpen i terräng eller SLAOs Skidpatrullutbildning. Kursens delar: Cykelrelaterade skador, ABCD-åtgärder, buk och skallskador, ryggskador, frakturer, hypotermi, undersökning och bedömning av skadad, omhändertagande av sår, helikopter samverkan, praktisk övningar. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Kursfakta

  • Kurslängd: 2
  • Förkunskaper: SLAOs första hjälpen i backen/terräng alt. Skidpatrull
  • Kursmål: Cykelrelaterade skador, ABCD-åtgärder, buk och skallskador, ryggskador, frakturer, hypotermi, undersökning och bedömning av skadad, omhändertagande av sår, helikopter samverkan, praktisk övningar.
  • Kursavgift exkl moms: 4.425 kr
    Kursavgift inkl moms: 5.531 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<