Första hjälpen i terräng

Utbildningen riktar sig till dig som professionellt eller på din fritid vistas i fjäll- eller skogsmiljö, bortom allfartsvägarna. Inledningsvis arbetar vi med professionell utrustning för att sedan övergå till provisorisk utrustning tillverkad av tillgängligt material. Praktiska övningar utgörs till största del av skadescenarion ute i terräng. Utbildningen ger behörighet till Skidpatrullutbildningen. Kursmål: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, rygg- och nackskador, frakturer och urledvridningar, buk-, bröstkorgs- samt skallskador, sårskador, stukningar, medicinska sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska reaktioner. Evakuering och förflyttning av skadad. Praktiska övningar. I utbildningspriset ingår moms, löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass.

Kursinnehåll

Utbildningen riktar sig till dig som professionellt eller på din fritid vistas i fjäll- eller skogsmiljö, bortom allfartsvägarna. Inledningsvis arbetar vi med professionell utrustning för att sedan övergå till provisorisk utrustning tillverkad av tillgängligt material. Praktiska övningar utgörs till största del av skadescenarion ute i terräng. Utbildningen ger behörighet till Skidpatrullutbildningen. Kursmål: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, rygg- och nackskador, frakturer och urledvridningar, buk-, bröstkorgs- samt skallskador, sårskador, stukningar, medicinska sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska reaktioner. Evakuering och förflyttning av skadad. Praktiska övningar.

Kursfakta

  • Kurslängd: 3
  • Förkunskaper: Inga.
  • Kursmål: LABCDE-åtgärder, hjärt- och lungräddning, rygg- och nackskador, frakturer och urledvridningar, buk-, bröstkorgs- samt skallskador, sårskador, stukningar, medicinska sjukdomar, kyl- och brännskador, psykiska reaktioner. Evakuering och förflyttning av skadad. Praktiska övningar.
  • Kursavgift exkl moms: 4.560 kr
    Kursavgift inkl moms: 5.700 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<