Första hjälpen Kortkurs

Efter genomförd utbildning ska du kunna utföra livräddande åtgärder, tills mer utbildad personal kommer till platsen. Du ska kunna utföra undersökning och första åtgärder på skadeplats, utan att skadan förvärras. För personal med behov av grundläggande kunskaper – t ex lift, skidskola, hotell och restaurang. Utbildningen kan genomföras lokalt på respektive företag/anläggning efter överenskommelse. Pris  7 700 kr för en dag exkl moms, max 10 deltagare. Resa och eventuell logi och mat för instruktör tillkommer. Tid: 09.00 - 17.00 för alla utbildningar. Kursmål: LABCD. Kylskador. Larm. Undersökning av skadad. Utrustning. I utbildningspriset ingår moms, löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar.

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning ska du kunna utföra livräddande åtgärder, tills mer utbildad personal kommer till platsen. Du ska kunna utföra undersökning och första åtgärder på skadeplats, utan att skadan förvärras. Utbildningen vänder sig till dig som jobbar i lift, skidskola, hotell, restaurang mm. Kursens delar: LABCD, kylskador, larm, undersökning av skadad, genomgång av sjuvårdsutrustning mm. Utbildningen kan också genomföras lokalt på respektive företag/anläggning efter överenskommelse. Ordinarie pris  7 700 kr en utbildningsdag exkl moms, max 10 deltagare. Resa och eventuell logi och mat för instruktör tillkommer.

Kursfakta

  • Kurslängd: 1
  • Förkunskaper: Inga.
  • Kursmål: LABCD. Kylskador. Larm. Undersökning av skadad. Utrustning.
  • Kursavgift exkl moms: 11.750 kr
    Kursavgift inkl moms: 14.688 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<