Skidpatrull – Repetition

Vartannat år ska skidpatrullör genomgå av SLAO centralt anordnad repetitionför att bibehålla alternativt erhålla certifiering. Däremellan repeteras lokalt. Ut-bildningen innehåller en basal repetitionsdel och en del som förändras vartannatår. Kursmål: LABCDE. Hjärt-/lungräddning. Frakturer. Medicinska sjukdomar m m. Praktiska övningar. I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar. Till utbildningen tillkommer kostnader för logi, mat och eventuellt skipass.

Kursinnehåll

Vartannat år ska skidpatrullör genomgå av SLAO centralt anordnad repetition för att bibehålla alternativt erhålla certifiering. Däremellan repeteras lokalt. Utbildningen innehåller en grundläggande repetitionsdel och en del som förändras vartannat år. Kursens delarl: LABCDE, hjärt- och lungräddning, frakturer, medicinska sjukdomar, praktiska övningar mm.I utbildningspriset ingår löner till instruktörer och utbildningsmaterial, intyg och eventuella certifieringar.

Kursfakta

  • Kurslängd: 2
  • Förkunskaper: Skidpatrullutbildning.
  • Kursmål: LABCDE. Hjärt-/lungräddning. Frakturer. Medicinska sjukdomar m m. Praktiska övningar.
  • Kursavgift exkl moms: 4.560 kr
    Kursavgift inkl moms: 5.700 kr
Det finns för närvarande inga tillgängliga kurstillfällen.
<