Svensk skid- och snowboardlärarexamen

skidradet.jpg

I samarbete med Friluftsfrämjandet, Svenska Skidlärarföreningen, Svenska Skidförbundet, SLAO och Skidlärarföreningen

Svensk skid- och snowboardlärarexamen arrangeras av Svenska Skidrådet. Du som är godkänd i högsta utbildningssteg hos SLAO, Friluftsfrämjandet, SCott, Skidlärarlinjen eller Svenska Skidförbundet är behörig. 

Syftet med Examen är att examinera svenska snösportledare utifrån marknadens, kundens och skidskolans behov. Den examinerade instruktören ska ha hög nationell och internationell kunskap, kompetens och status.
Svensk Examen ska säkra kunskap, kompetens och kvalitet för Svenska Skidrådets medlemsorganisationer.

Svensk Skidlärarexamen med inriktning telemark.

Från 2013 kan du även ta Svensk Skidlärarexamen med inrikting telemark. Telemark har samma upplägg med två block som den alpina examen och görs parallellt med den alpina. Läs mer i inbjudan nedan.

Svensk Skidlärarexamen är indelad i två examensblock:

Block 1

Teoretiskt prov
Praktiska färdighetsprov i skidåkning

Block 2

Undervisning och ledarskap
Muntlig framställning

Hur du blir godkänd på skidlärarexamen?

Blocken genomförs vid två separata tillfällen. För godkänd examen krävs godkänt i alla fyra moment. För att bli godkänd på respektive block krävs att du är godkänd i varje delmoment på blocket. För att gå upp i block 2 krävs att du är fult godkänd på block 1. Däremot är ett godkänt huvudmoment giltigt för framtiden och testas inte igen.


Svensk Snowboardlärarexamen är indelad i 2 examensblock.

Block 1

Teoretiskt prov
Praktiska färdighetsprov i snowboardåkning

Block 2

Undervisning och ledarskap
Muntlig framställning

Hur du blir godkänd på snowboardexamen?

För godkänd examen krävs att du har godkänt på alla 4 momenten. Teoriprovet måste vara godkänt för att få gå vidare till de andra momenten. Teoriprovet har ingen omprovsgräns, enbart godkänt eller icke godkänt. Om du missar ett av momenten 2-4 kan du komplettera dessa följande vinter. Om du blir underkänd i både undervisning och ledarskap och de praktiska färdighetsproven i snowboardåkning måste du göra om alla moment vid ett nytt ordinarie examens tillfälle.


Svensk Examen examinerar kompetens och förmåga inom följande områden:

Ledarskap, förmåga att möta människor och att tillfredsställa deras behov inom alpin skidverksamhet.
Undervisningsförmåga.
Skidteknisk eller snowboardteknisk färdighet.
Analysförmåga.
Förmåga att koppla samman praktisk, teoretisk och analytisk kunskap till en helhet i undervisningen.

 

Inbjudan Examen 2017

»  Inbjudan Svensk Skidlärarexamen (alpint) 195 kB
»  Inbjudan Svensk Snowboardärarexamen 141 kB
»  Inbjudan Svensk Skidlärarexamen (telemark)

140 kB


Gör anmälan till examen här!


<