Lavin utbildningar

Från och med säsongen 2015-16 ansvarar Fjällsäkerhetsrådet för utbildningsaktviteteran på lavinområdet. 

Besök gärna Fjällsäkerhetsrådets hemsida för mer information, 


Du hittar utbildningarna via denna länk 
<