Ledarskapsutbildningar

Ledarskap är färskavara. Det förändars med tiden och beroende på omgivningen. För att bli en bra ledare krävs att du har kunskap om lagar, regler men även om kommunikation med medarbetare och gäster. Hur ser ledarskapet ut, vad kommer att krävas av dig, vilka förväntningar kommer att ställas på dig som ledare för din avdelning eller organisation?

I SLAOs ledarskapsprogram hittar du utbildningar som förbereder dig på rollen som ledare. De ger dig de rätta verktygen för att utveckla ditt ledarskap, din avdelning, företag eller organisation.

Arbetsledarutbildningarna är till för dig som har ansvar för en organisation eller företag och vill få mer kunskap om juridik, arbetsrätt men även hur du arbetar med säkerhet i liftar, klagomålshantering mm. Dessa finns i tre steg. Läs mer om Arbetsledarutbildningarna genom att klicka på respektive utbildning.

Arbetsledare steg 1   Arbetsledare steg 2   Arbetsledare steg 3

Utbildningarna Morgondagens ledarskap och Affärsutveckling är ett samarbete med YouTurn. Här tittar vi på hur ditt ledarskap kan utvecklas för att göra ditt företag och organisation mer konkurrenskraftigt. Läs mer om respektive utbildning.

Morgondagens Ledarskap 1   Morgondagens Ledarskap steg 2    Affärsutveckling steg 1  Affärsutveckling steg 2

SLAOs ledarskapsutbildningar är till för alla som vill bli bättre ledare för sin organisation men även med personlig utveckling som mål.

 

Har du frågor – kontakta Torbjörn!
Tel 063-13 23 95
utbildning@slao.se

 

<