Teknik

Pistmaskin

En förutsättning för en lyckad dag på snö är perfekt underlag och gott om snö. Om natten lyser flitens lampa på våra anläggningar, pistmaskinerna jobbar sig upp och ner för berget och snökanonerna mullrar. När liftarna öppnar möts vi av glada och morgonpigga liftskötare, beredda att hjälpa till.

Utbildning och kunskap är grunden för ett lyckat resultat. Vi kan erbjuda ett flertal utbildningar både för dig med erfarenhet och för dig som är nybörjare. Lycka till!

Från och med säsongen 2005-06 utfärdar SLAO utbildningsbevis för pistmaskin efter genomförd och godkänd utbildning.

Nya krav angående förarbevis.

Förar/utbildningsbevis krävs för att framföra pistmaskin. Beviset för pistmaskin får personen genom att gå SLAOs utbildning, Pistmaskin Utbildningsbevis. Efter genomförd utbildning och 200 timmars körning i pistmaskin kan personen ansöka om förarbevis.

Observera att utbildningen är öppen endast för deltagare anmälda från SLAOs medlemmar, övriga i mån av plats. Blankett för ansökan om förarbevis hämtar du på SLAOs medlemssidor.

Terränghjuling

Utbildningsbevis – STHRs yrkesbevis

Terränghjulingar används nästan uteslutande som arbetsfordon. De har mycket stor framkomlighet vilket ställer höga krav på framförandet. För yrkesmässig användning av terränghjuling är utbildningsbevis ett krav. För att undgå risker med arbetet är arbetsgivaren skyldig att förvissa sig om att den anställde har den utbildning som krävs. (Arbetsmiljölagen 3 kap 3§)

Utbildningen ska göras på godkänt utbildningsområde av behörig lärare.
På Transportstyrelsens och Trafikverkets gemensamma hemsida, www.korkortsportalen.se kan du hitta en utbildare i ditt närområde.

Trafikverkets förarbevis

Har du körkort eller traktorkort som är utfärdat efter 1 januari 2000? Då krävs Trafikverkets förarbevis för terrängskoter. Om deltagare i Terränghjulingsutbildningen även önskar avlägga skriftligt prov för Trafikverkets förarbevis kan godkänd examinator ordnas, mot pristillägg.

Nedanstående arrangörer anordnar även endagsutbildningar för Trafikverkets förarbevis.
Från och med 1 oktober 2009 krävs separata utbildningar och förarbevis för fordonskategorierna snöskoter och terränghjuling. Läs mer om Transportstyrelsens nya bestämmelser längst ned på sidan.

Nya bestämmelser för förarbevis!

1 oktober 2009 upphör fordonskategorin terrängskoter och ersätts av två nya fordonskategorier – snöskoter och terränghjuling. Separata förarbevis och utbildningar införs. Ålderskravet blir oförändrat 16 år.

» B-körkort utfärdat före 1 januari 2000 ger även i fortsättningen rätt att köra snöskoter och terränghjuling.

» Tidigare utfärdat förarbevis för terrängskoter är även i fortsättningen giltigt för både snöskoter och terränghjuling. Dessa förarbevis måste dock i framtiden bytas ut. (Sista datum före utgången av år 2012.)

» Nya förarbevis fr o m 1 oktober 2009 utfärdas för respektive fordonskategori. Ett för snöskoter och ett för terränghjuling.

Läs mer på www.transportstyrelsen.se

 

<