Skidskola

Gruppindelning för skidskoleelever.

Det finns en grundindelning av elever i olika åldrar och färdigheter runtom bland landets skidskolor. Se nedan uppställning. Viktigt att poängtera är att det fins många olika varianter på gruppindelningarna mellan olika åldrar och färdigheter. Vill du veta mer om vilken grupp eller nivå just du eller ditt barn har, kontakta din skidskola.


Barn mellan 2-3 år

Snögubbar grön, nybörjare barn 2-3

Snögubbar blå, fortsättning barn 2-3


Barn mellan 4-5 år

Snöstjärnor grön, nybörjare barn 4-5

Snöstjärnor blå, fortsättning barn 4-5


Barn mellan 6-9 år

Smygare grön, nybörjare barn 6-9

Glidare blå, fortsättning barn 6-9

Svängare röd, fortsättning barn 6-9

Fräsare svart, avancerad barn 6-9


Ungdomar mellan 10-16 år och vuxna från 17 år och uppåt

Skidåkare Level 1, grön nybörjare

Skidåkare Level 2, blå fortsättning

Skidåkare Level 3, röd fortsättning

Skidåkare Level 4, svart avancerat


Snowboard alla åldrar

Snowboard Level 1, grön nybörjare

Snowboard Level 2, röd fortsättning

Snowboard Level 3, svart avancerat


<