Säkerhet vid träning och tävling i SLAO-anslutna skidanläggningar

Att skapa en trygg och säker miljö för gäster i svenska skidanläggningar har alltid varit en viktig fråga för SLAO. Utförsåkning räknas numera som en av de största folksporterna med cirka 2 miljoner utövare varje år. Stora svenska alpina framgångar världen över har starkt bidragit till den genuina popularitet som utförsåkning numera har hos svenska folket.

Den alpina tävlingssporten - som alltid varit ett framträdande inslag i våra alpina anläggningar, har de senaste åren drabbats av flera allvarliga olyckor. Det beror bl a på ny utrustning som både skapar högre farter och större krafter. För att förebygga dessa olyckor måste vi själva öka vårt säkerhetstänkande i den totala miljön runt tävling och träning.

I skidområden med blandad publik finns ett behov av att tydliga regler runt träning/tävling utformas, allt för att verksamheten även i framtiden ska ha en naturlig plats i våra anläggningar.

Frågan har diskuterats under flera år i SLAOs styrelse. En stor oro bland personal i anläggningarna har bidragit till att frågan har fått hög prioritet i säkerhetsarbetet. I maj 2002 träffades representanter från SLAOs styrelse och Svenska Skidförbundet för att hitta en lösning som innebär ett klargörande av ansvar för verksamheten i våra anläggningar i samband med träning/tävling. Parterna har enats om följande säkerhetsåtgärder inför säsongen 2002-03:

Med skyltar informera andra gäster om att träning/tävling pågår.
Skyltar är framtagna och kan beställas hos Avanti Alpin tel 0647-102 00, www.avantialpin.com
Klubb/förening/grupp ska tillsammans med anläggningsrepresentant underteckna överenskommelse som klargör parternas ansvar.
Ladda ned Överenskommelsen i pfd-format här nedan.
Vid tävlingar rekommenderas att säkerhetsaspekten tas upp på lagledarmötet innan tävlingsstart.
Aktiva, ledare och anläggningspersonal ska känna till det framtagna "stopptecknet".
Ladda ned Stoppsignal i pdf-format här nedan.


Ovanstående åtgärder ska förhoppningsvis förhindra allvarliga olyckor, öka tryggheten hos aktiva, ledare och personal samt utveckla arbetet för säkrare miljöer vid träning och tävling. Frågan är viktig och berör många. För att på bästa sätt få igång säkerhetsarbetet till kommande säsong, måste klubbar och distrikt informera aktiva, ledare och föräldrar om innebörden av ovanstående samt genomföra nedanstående åtgärdsprogram.

Svenska Liftanläggningars Organisation
slao@slao.se

Svenska Skidförbundet
info@skidor.com


Överenskommelsen (pdf, 68 kB)
Stoppsignal (pdf, 98 kB)
Ladda ned all information på denna sida inkl "Förslag till åtgärdsprogram på klubb- och distriktsnivå" (pdf, 105 kB)


<